Search
0.00 
0

Pon. – Pią 7:00 – 15:00

Search

Regulamin Sklepu Jastef

 • 1 Postanowienia
 1. Sklep internetowy „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanym dalej „Regulaminem”
 2. Właścicielem Sklepu jest JASTEF Sp. z o.o. NIP: 6423012597 REGON: 240690869 z siedzibą w Rybniku 44-206 przy ulicy Ogrodowa 7
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 • 2 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez dokonanie płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia, kiedy istnieje podejrzenie, że zakupione kotły zostaną użyte, lub sprzedawane w innych sklepach, które nie są częścią dystrybucji selektywnej.
 6. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 • 3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. a) przelewem – wówczas Sklep wysyła towar na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta
 2. b) Przelewy24
 3. c) za pobraniem
 4. d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za przesyłkę
 • 4 Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej korzystając z usługi kurierskiej bezpośrednio do klienta pod wskazany adres. Istnieje możliwość odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24,  realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online
 3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 • 5 Termin realizacji zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 14 do 28 dni w zależności od wielkosci zamówienia.
 • 6 Reklamacje
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności pod adres: JASTEF Sp. z o.o. Rudy Rybnicka 22 Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48324103389, lub drogą mailową pod adresem 
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 • 8 Ochrona prywatności
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. jest JASTEF Sp. z o.o. NIP: 6423012597 REGON: 240690869 z siedzibą w Rybniku 44-206 przy ulicy Ogrodowa 7jest administratorem danych osobowych klienta.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 4. Sklep przekaże dane kontaktowe klienta firmie kurierskie w celu realizacji zamówienia.
 5. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane Przelewy24, które jest również Administratorem Danych Osobowych
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty